Search

SỰ KHÁC NHAU GIỮA TIẾNG TRUNG QUỐC, ĐÀI LOAN VÀ HỒNG KÔNG

Updated: Aug 22, 2019

TIẾNG TRUNG QUỐC, TIẾNG ĐÀI LOAN, TIẾNG HỒNG KÔNG KHÁC NHAU NHƯ THẾ NÀO ?


1. Tiếng Trung Quốc, tiếng Đài Loan và tiếng Hồng Kông là gì?

- Đối với tiếng Trung (hay còn gọi là tiếng Hoa), đây là ngôn ngữ chính của Trung Quốc, có thể hiểu như là quốc ngữ. Cụ thể thì đây là tiếng phổ thông và trở thành quy ước chung. Chính vì vậy mà phạm vi sử dụng của tiếng Trung Quốc là rất rộng. Ngoài ra tiếng Trung Quốc còn là một trong các ngôn ngữ chính thức tại Singapore và Malaysia (Tiêu chuẩn Hoa ngữ).

- Tiếng Đài Loan ( Tiếng Phúc Kiến Đài Loan hay Tiếng Mân Nam Đài Loan (臺灣閩南語) là phương ngữ Phúc Kiến của tiếng Mân Nam được 70% dân cư Đài Loan sử dụng. Đây là ngôn ngữ lớn nhất tại Đài Loan. Còn sử dụng ở một số nơi khác như: Hông Kông , Singapore, Mã Lai … Ngoài ra, nếu tính đến thời điểm hiện tại, tiếng Đài Loan đa phần chỉ được hiểu tường tận bởi những người lớn tuổi hoặc là những người sinh sống ở nông thôn là nhiều.

– Tiếng Hồng: chủ yếu sử dụng Tiếng Quảng Đông (88% người dân sử dụng. Tuy nhiên, các phương ngữ Trung Quốc khác trong đó có tiếng Trung Quốc cũng được sử dụng ở đây.2. Ba loại ngôn ngữ này khác nhau ở đâu?

Cách phát âm của 3 thứ tiếng này rất khác nhau nhưng lại sử dụng cùng một hệ chữ viết, đó là chữ Hán. Nhưng sau Cách mạng văn hóa, Trung Quốc ngày nay dùng chữ giản thể còn Đài Loan và Hồng Kông vẫn còn dùng chữ phồn thể. Vì tiếng Trung được xem là quốc ngữ, chính vì vậy mà người học rất dễ tiếp cận. Còn đối với tiếng Đài Loan thì lại sử dụng chữ phồn thể. Loại chữ này thì ngoằn nghoèo, nhiều nét hơn. Tuy nhiên, tiếng Đài Loan nhìn chung lại có nét chữ đẹp hơn. Nhưng tài liệu luyện chữ phồn thể thì rất hiếm.

3.