top of page

MỘT SỐ HÌNH ẢNH VỀ CƠ SỞ VẬT CHẤT TRUNG TÂM TIẾNG TRUNG HI HAO

Hình ảnh Ni Hao chi nhánh Quận 10

Đội ngũ tư vấn viên chi nhánh Quận 10

Không gian văn phòng chi nhánh Quận 10

Một góc phòng học chi nhánh Quận 10

Screen Shot 2022-05-17 at 8.13.38 PM.png

Hình ảnh Ni Hao chi nhánh Gò Vấp

Screen Shot 2022-05-17 at 8.14.16 PM.png

Đội ngũ tư vấn viên chi nhánh Gò Vấp

Không gian văn phòng chi nhánh Gò Vấp

Screen Shot 2022-05-17 at 8.15.30 PM.png

Một góc phòng học chi nhánh Gò Vấp

bottom of page