MỘT SỐ HÌNH ẢNH VỀ CƠ SỞ VẬT CHẤT TRUNG TÂM TIẾNG TRUNG HI HAO

Hình ảnh Ni Hao chi nhánh Quận 10

Đội ngũ tư vấn viên chi nhánh Quận 10

Không gian văn phòng chi nhánh Quận 10

Một góc phòng học chi nhánh Quận 10

Hình ảnh Ni Hao chi nhánh Phú Nhuận

Đội ngũ tư vấn viên chi nhánh Phú Nhuận

Không gian văn phòng chi nhánh Phú Nhuận

Một góc phòng học chi nhánh Phú Nhuận