top of page

LỊCH HỌC TRUNG TÂM TIẾNG TRUNG NI HAO

Nhằm mang lại sự thuận lợi cho học viên đang theo học tại Trung tâm cũng như những bạn học viên đang tìm hiểu về giờ học tiếng Trung. Trung tâm Ni Hao xin thông báo có những lớp học như sau:
LỊCH HỌC.jpg
LỊCH HỌC 2.jpg
bottom of page