Search

70 ĐỘNG TỪ TIẾNG TRUNG CƠ BẢN NHẤT ĐỊNH PHẢI BIẾT

Updated: May 18, 2020

Xin chào các bạn của Tiếng Trung Ni Hao! Trong bài học ngày hôm nay Tiếng Trung Nghe Nói Ni Hao xin giới thiệu với các bạn 70 động từ Tiếng Trung cơ bản và thường được sử dụng trong cuộc sống hằng ngày. Các bạn mới bắt đầu học Tiếng Trung đừng bỏ qua nhé!


1) 说:/shuō/: Nói, kể

2) 听:/tīng/:Nghe

3) 去:/qù/: Đi

4) 走: /zǒu/: Đi

5) 拿:/ná/:Cầm, đoạt, tóm

6) 扛:/káng:Nâng, vác, khiêng

7) 做:/zuò/:Ngồi

8) 吃:/chī/:Ăn

9) 喝:/hē/:Uống

10) 咬:/yǎo/:Cắn

11) 喊:/hǎn/:Hét

12) 叫:/jiào/:Gọi, kêu

13) 哭:/kū/:Khóc