top of page
Search

TỔNG HỢP BỘ ĐỀ LUYỆN THI CHỨNG CHỈ HSK4 NĂM 2023

Trung tâm Tiếng Trung Ni Hao gửi đến các bạn bộ đề luyện thi chứng chỉ Tiếng Trung HSK4 bám sát đề thi thật, kèm đáp án chi tiết để các bạn có thể ôn luyện tại nhà.
ĐỀ LUYỆN THI HSK4: ĐỀ SỐ 1


ĐỀ HSK4-ĐỀ 1
.pdf
Download PDF • 1.57MB

ĐỀ HSK4-ĐỀ 1 (ĐÁP ÁN)
.pdf
Download PDF • 1.20MB

ĐỀ HSK 4-ĐỀ 1 (MP3)
.rar
Download RAR • 1.94MB


ĐỀ LUYỆN THI HSK4: ĐỀ SỐ 2


ĐỀ HSK4-ĐỀ 2
.pdf
Download PDF • 1.59MB

ĐỀ HSK4-ĐỀ 2 (ĐÁP ÁN)
.pdf
Download PDF • 1.24MB

ĐỀ HSK4-ĐỀ 2 (MP3)
.rar
Download RAR • 2.02MB


ĐỀ LUYỆN THI HSK4: ĐỀ SỐ 3


ĐỀ HSK4-ĐỀ 3
.pdf
Download PDF • 1.60MB

ĐỀ HSK4-ĐỀ 3 (ĐÁP ÁN)
.pdf
Download PDF • 1.21MB

ĐỀ HSK4-ĐỀ 3 (MP3)
.rar
Download RAR • 2.08MB


ĐỀ LUYỆN THI HSK4: ĐỀ SỐ 4


ĐỀ HSK4- ĐỀ 4
.pdf
Download PDF • 519KB

ĐỀ HSK4-ĐỀ 4 (ĐÁP ÁN)
.pdf
Download PDF • 1.29MB

ĐỀ HSK4-ĐỀ 4 (MP3)
.rar
Download RAR • 2.17MB


ĐỀ LUYỆN THI HSK4: ĐỀ SỐ 5


ĐỀ HSK4-ĐỀ 5
.pdf
Download PDF • 1.62MB

ĐỀ HSK4-ĐỀ 5 (ĐÁP ÁN)
.pdf
Download PDF • 1.22MB

ĐỀ HSK4-ĐỀ 5 (MP3)
.rar
Download RAR • 2.03MB


ĐỀ LUYỆN THI HSK4: ĐỀ SỐ 6


ĐỀ HSK4-ĐỀ 6
.pdf
Download PDF • 1.61MB

ĐỀ HSK4-ĐỀ 6 (ĐÁP ÁN)
.pdf
Download PDF • 1.21MB

ĐỀ HSK4-ĐỀ 6 (MP3)
.rar
Download RAR • 9.80MB


ĐỀ LUYỆN THI HSK4: ĐỀ SỐ 7


ĐỀ HSK4-ĐỀ 7
.pdf
Download PDF • 538KB

ĐỀ HSK4-ĐỀ 7 (ĐÁP ÁN)
.pdf
Download PDF • 59KB

ĐỀ HSK4-ĐỀ 7 (MP3)
.rar
Download RAR • 9.48MB


ĐỀ LUYỆN THI HSK4: ĐỀ SỐ 8


ĐỀ HSK4-ĐỀ 8
.pdf
Download PDF • 444KB

ĐỀ HSK4-ĐỀ 8 (ĐÁP ÁN)
.pdf
Download PDF • 61KB