top of page
Search

TỔNG HỢP BỘ ĐỀ LUYỆN THI CHỨNG CHỈ HSK3 NĂM 2023

Trung tâm Tiếng Trung Ni hao gửi đến các bạn bộ đề luyện thi chứng chỉ Tiếng Trung HSK3 bám sát đề thi thật, kèm đáp án chi tiết để các bạn có thể ôn luyện tại nhà.
ĐỀ LUYỆN THI HSK3: ĐỀ SỐ 1

ĐỀ HSK3-ĐỀ 1
.pdf
Download PDF • 1.00MB

ĐỀ HSK3-ĐỀ 1 (ĐÁP ÁN)
.pdf
Download PDF • 922KB

Đề thi tiếng Trung HSK3 SỐ 1-MP3
.rar
Download RAR • 2.92MB

ĐỀ LUYỆN THI HSK3: ĐỀ SỐ 2


Đề thi tiếng Trung HSK3 SỐ 2
.pdf
Download PDF • 1.09MB

Đề thi tiếng Trung HSK3 SỐ 2 (ĐÁP ÁN)
.pdf
Download PDF • 1.04MB

Đề thi tiếng Trung HSK3 SỐ 2-MP3
.rar
Download RAR • 2.95MB

ĐỀ LUYỆN THI HSK3: ĐỀ SỐ 3


Đề thi tiếng Trung HSK3 SỐ 3
.pdf
Download PDF • 1.17MB

Đề thi tiếng Trung HSK3 SỐ 3 (ĐÁP ÁN)
.pdf
Download PDF • 990KB

Đề thi tiếng Trung HSK3 SỐ 3-MP3
.rar
Download RAR • 2.92MB

ĐỀ LUYỆN THI HSK3: ĐỀ SỐ 4


Đề thi tiếng Trung HSK3 SỐ 4
.pdf
Download PDF • 1.17MB

Đề thi tiếng Trung HSK3 SỐ 4 (ĐÁP ÁN)
.pdf
Download PDF • 1.00MB

Đề thi tiếng Trung HSK3 SỐ 4-MP3
.rar
Download RAR • 2.99MB

ĐỀ LUYỆN THI HSK3: ĐỀ SỐ 5


Đề thi tiếng Trung HSK3 SỐ 5
.pdf
Download PDF • 1.15MB

Đề thi tiếng Trung HSK3 SỐ 5 (ĐÁP ÁN)
.pdf
Download PDF • 1.00MB

Đề thi tiếng Trung HSK3 SỐ 5-MP3
.rar
Download RAR • 3.03MB

ĐỀ LUYỆN THI HSK3: ĐỀ SỐ 6


ĐỀ HSK3-ĐỀ 6
.pdf
Download PDF • 995KB

ĐỀ HSK3-ĐỀ 6 (ĐÁP ÁN)
.pdf
Download PDF • 88KB

Đề thi tiếng Trung HSK3 SỐ 6-MP3
.rar
Download RAR • 13.31MB

ĐỀ LUYỆN THI HSK3: ĐỀ SỐ 7


Đề thi tiếng Trung HSK3 SỐ 7
.pdf
Download PDF • 734KB

Đề thi tiếng Trung HSK3 SỐ 7 (ĐÁP ÁN)
.pdf
Download PDF • 208KB

Đề thi tiếng Trung HSK3 SỐ 7-MP3
.rar
Download RAR • 12.07MB

ĐỀ LUYỆN THI HSK3: ĐỀ SỐ 8


Đề thi tiếng Trung HSK3 SỐ 8
.pdf
Download PDF • 1.13MB

Đề thi tiếng Trung HSK3 SỐ 8 (ĐÁP ÁN)
.pdf
Download PDF • 984KB

Đề thi tiếng Trung HSK3 SỐ 8-MP3
.rar
Download RAR • 13.54MB

ĐỀ LUYỆN THI HSK3: ĐỀ SỐ 9


Đề thi tiếng Trung HSK3 SỐ 9
.pdf
Download PDF • 1.12MB

Đề thi tiếng Trung HSK3 SỐ 9 (ĐÁP ÁN)
.pdf
Download PDF • 91KB

Đề thi tiếng Trung HSK3 SỐ 9-MP3
.rar
Download RAR • 14.28MB

ĐỀ LUYỆN THI HSK3: ĐỀ SỐ 10


Đề thi tiếng Trung HSK3 SỐ 10
.pdf
Download PDF • 1.13MB

Đề thi tiếng Trung HSK3 SỐ 10 (ĐÁP ÁN)
.pdf
Download PDF • 92KB

Đề thi tiếng Trung HSK3 SỐ 10-MP3
.rar
Download RAR • 13.29MB

Chúc các bạn học tốt! Tiếng Trung Ni Hao luôn có các lớp học ôn luyện thi HSK chất lượng, hãy đăng ký ngay tại đây để cùng chinh phục Tiếng Trung nhé!


6,924 views0 comments

Kommentare


bottom of page