top of page
Search

PHÂN BIỆT 感觉 VÀ 觉得

Khi tìm hiểu về nghĩa của 感觉 VÀ 觉得 thì cả 2 từ này đều có nghĩa là 'cảm thấy'. Vậy sự khác nhau giữa 感觉 VÀ 觉得 là gì? Hãy cùng Tiếng Trung Nihao tìm hiểu nhé.


- Giống nhau: Cả 2 đều là động từ dùng để biểu đạt suy nghĩ, quan điểm.

- Khác:

感觉 có thể làm động từ hoặc danh từ trong câu đều được.

觉得 chỉ có thể làm động từ.


  • 感觉 biểu đạt cảm nhận trực tiếp thông qua các giác quan

1. Động từ chỉ cảm giác, cảm nhận

Ví dụ: 我今天感觉有点儿冷。(Hôm nay tôi cảm thấy hơi lạnh.)2. Động từ chỉ ý kiến của một người: tôi nghĩ là, tôi đoán là,...

Ví dụ: 我们看了彩排,感觉还不错。(Chúng tôi đã xem buổi tập và cảm thấy khá tốt.)


3. Danh từ chỉ cảm giác, ý thức.

Ví dụ: 你有什么感觉。(Bạn có cảm giác gì?)


  • 觉得 biểu đạt cảm nhận, cảm nghĩ sau khi thông qua suy nghĩ để có được kết quả và phán đoán.

1. Động từ chỉ “cảm nhận, nhận thức được” và nó có thể thay thế cho nghĩa thứ nhất của 感觉.

Ví dụ: 我今天觉得有点儿冷。(Hôm nay tôi cảm thấy hơi lạnh.)


2. Động từ chỉ "suy nghĩ". Đây là ý kiến của một người và nó có thể hoán đổi với nghĩa thứ 2 của 感觉.

Ví dụ:

我觉得这个问题很奇怪。(Tôi nghĩ câu hỏi này rất lạ.)

我们看了彩排,觉得还不错。(Chúng tôi đã xem buổi tập và cảm thấy khá tốt.)


3. Lưu ý rằng 觉得 chỉ có thể là động từ. Nó không thể là một danh từ.

Ví dụ: 你有什么觉得。(Bạn có cảm giác gì?) -> SAI

你觉得怎么样? (Bạn cảm thấy như thế nào?) -> ĐÚNG


  • Sự khác nhau giữa 觉得 và 感觉 khi cùng làm động từ trong câu:


Trong hầu hết mọi ngữ cảnh thì 感觉 và 觉得 đều có thể thay thế cho nhau mà không làm thay đổi ý nghĩa của câu đó.

Tuy nhiên, sẽ có vài ngữ cảnh mà trong đó nếu sử dụng từ khác nhau thì sẽ làm ý nghĩa của câu khác đi.

Ví dụ:

- 我 觉得 打篮球好难。

- 我 感觉 打篮球好难。


觉得

- Bạn đã từng hoặc chưa từng chơi bóng rổ. Có thể là bạn đã từng chơi bóng rổ và cảm thấy rất khó, hoặc bạn thấy người khác chơi bóng rổ và nghĩ rằng bóng rổ rất khó.

- Ý nghĩa diễn đạt dựa trên cảm giác, cảm nghĩ hoặc kinh nghiệm thực tế của chính bản thân bạn.


感觉

- Có thể là bạn chưa từng chơi bóng rổ, bạn chưa từng trực tiếp chơi bóng rổ nhưng bạn xem người khác chơi bóng rổ và nghĩ rằng nó rất khó.

- Ý nghĩa diễn đạt dựa trên cảm giác, cảm nghĩ, phỏng đoán, không dựa trên kinh nghiệm thực tế của chính bản thân bạn.


3,757 views0 comments

Comments


bottom of page