Search

DỊCH TÊN TỪ TIẾNG VIỆT SANG TIẾNG TRUNG

Trung tâm tiếng Trung NiHao xin giới thiệu tới bạn bản dịch tên tiếng Việt sang tiếng Trung. Đây là những tên tiếng Việt khá phổ biến và được sử dụng nhiều trong cuộc sống hàng ngày. Qua bài viết này, hi vọng tất cả các bạn sẽ biết họ tên của mình trong tiếng Trung là gì.


  • Tên tiếng Trung vần A

AN 安 an

ANH 英 Yīng

Á 亚 Yà

ÁNH 映 Yìng

ẢNH 影 Yǐng

ÂN 恩 Ēn

ẤN 印 Yìn

ẨN 隐 Yǐn

  • Tên tiếng Trung vần B

BA 波 Bō

BÁ 伯 Bó