top of page

每个人都会在生活中遇到困难,要学会相信自己的能力,提升自己解决问题的能力,不要过度依赖别人的帮助。
Mỗi người trong cuộc sống đều có lúc phải gặp khó khăn, phải học biết tin tưởng chính mình, năng cao năng lực tự giải quyết vấn đề của chính mình, đừng quá dựa vào sự giúp đỡ của người khác.
本书能够给人带来强大的能量,让自己主宰自己的人生。
Quyển sách này có thể tiếp thêm năng lượng cho bạn, chính bạn là người quyết định cuộc đời của bạn.

求人不如求己 - Cầu người chi bằng cầu mình

120.000₫Price
    bottom of page