top of page

➡️Trong cuộc sống mỗi chúng ta cần phải biết phấn đấu, cho dù có vấp phải vô vàng khó khắn cũng không được chùn bước.

Hãy phấn đấu hết mình, để sau này không hối tiết. Cho dù có thành công hay không chúng ta đã cố gắng hết sức, những thứ khác hãy xem thiên ý nhé.
 

你只要努力,其他交给天意

150.000₫Price
    bottom of page